sp1garwolin@poczta.onet.pl
25 682 33 71

 

  1. Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe.
  2. Rodzice uczniów nie wchodzą na teren szkoły z wyjątkiem: - rodziców uczniów klasy „0”, - rodziców uczniów klasy I (wchodzą tylko we wrześniu), - rodziców uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.
  3. Opiekunowie przebywają tylko w „Strefie rodzica”.
  4. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego na sali gimnastycznej z uczniami klasy 0 oraz klas I może przebywać tylko jeden rodzic. Podczas przebywania na terenie szkoły rodziców obowiązują maseczki.
  5. Wszystkich wchodzących na teren placówki obowiązują zasady GIS i MEN (dystans społeczny, dezynfekcja rąk, maseczki ochronne).
  6. W przypadku konieczności indywidualnego spotkania z nauczycielem lub dyrektorem rodzice powinni uzgodnić to wcześniej telefoniczne w sekretariacie szkoły.
  7. Uczniowie korzystają z obiadów według ustalonego grafiku, nie przemieszczają się między piętrami.
  8. Lekcje odbywają się w tych samych salach lekcyjnych z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego i informatyki.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.