Skład Samorządu Szkolnego

w roku szkolnym 2021/22 przedstawia się następująco:

20211005 131350

Przewodniczący: Bartłomiej Baran (VIIa)

Zastępca: 

Skarbnik: 

Członek samorządu: 

 

 

 

Opiekunowie:
Bernadetta Czerkawska
Grzegorz Żołądek - Skupniewic